Księgowość firm

Usługi księgowe:

 • obsługa pełnej księgowości
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • JPK_VAT wraz z rejestrem zakupu i sprzedaży
 • reprezentacja Klientów przed instytucjami
 • sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz niezbędnych do prawidłowego
 • zarządzania przedsiębiorstwem
 • nadzór księgowy

Kadry i płace:

 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, PFRON
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła — na podstawie uzyskanych informacji
 • obsługa kartotek akt osobowych pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • naliczanie wynagrodzeń
 • organizacja szkoleń BHP
 • sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz niezbędnych do prawidłowego
 • zarządzania przedsiębiorstwem
 • nadzór księgowy
Usługi księgowe

Usługi księgowe

Kadry

Kadry i płace